Prague City Golf

Prague City Golf - Zbraslav

Provozní řád vymezuje povinnosti, které musí návštěvníci areálu golfového hřiště PCG (dále jen areál) dodržovat za účelem jejich bezpečnosti a spokojenosti.

Za návštěvníka je považován každý hráč golfu, jeho doprovod, diváci, návštěvníci restaurace i osoby areálem procházející. Areál je vyznačen bílými kolíky umístěnými na hranici golfového hřiště areálu. Do areálu patří také veškeré cvičné plochy, parkoviště, prostory clubu a restaurace. Odpovědné osoby ve smyslu tohoto provozního řádu jsou zástupce provozovatele, generální manažer, technický manažer, recepční, marshal, rozhodčí, ostraha a služba na parkovišti, akreditovaní trenéři a cvičitelé – smluvně vázaní k provozovateli.

 
 • Areál je přístupný pro návštěvníky v provozní době zpravidla od 7.30 hod a končí soumrakem, nejpozději však ve 22.00 h. Aktuální provozní doba může být změněna provozovatelem v závislosti na ročním období, stavu počasí a hřiště. Aktuální informace jsou k dispozici na recepci a na internetových stránkách www.praguecitygolf.cz.
 • Před užíváním golfového areálu je každý hráč povinen nahlásit se v recepci klubu a dopředu zaplatit fee na hru. Všichni hráči jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců PCG, GKZ, PCGC.
 • Hráč je povinen kdykoli během hry se prokázat dokladem opravňujícím ho ke hře. Pokud hráč není schopen prokázat se takovým dokladem, může být odpovědnou osobou vyloučen z další hry bez náhrady. Členové klubu se prokazují platným členským průkazem.
 • Hráč je povinen dodržovat rezervovaný čas teetime. Na odpaliště 1. jamky se dostaví nejpozději 10 minut před zahájením své hry. V případě, že zpoždění přesahuje 5 minut, ztrácí hráč nárok na svůj rezervovaný čas.
 • Hráč je povinen vracet vyseknuté drny, upravovat bunkery, vypichovat stopy po míči na jamkovištích a nevjíždět s golfovým vozíkem na odpaliště, greeny a do prostoru mezi bunkery a greeny.
 • Hráč i jeho doprovod musí být vhodně oblečení tzn. tričko s límečkem, nebo golfové tričko se stojáčkem. Nejsou dovoleny kalhoty typu blue jeans, joggingové oblečení, pánská trička bez rukávu, pánské sportovní trenýrky a dámská trička s úzkými ramínky (tílka). Je zákaz používat při pohybu po travnatých plochách jinou obuv, než s hladkou podrážkou nebo spikes.
 • V případě bouřky bude výstražným zvukovým signálem přerušena hra a hráči jsou povinni co nejrychleji opustit hřiště. V případě přerušení déle jak 60 min mohou hráči požádat na recepci o tzv. bouřka fee (nárok na novou hru pro hráče, kteří nedohráli 5 a více jamek) s platností 7 dnů. Recepce posoudí udělení „bouřka fee“ na 9 ev. 18 jamek.
 • Hráč je povinen respektovat místní pravidla, dodržovat pravidla hry a chování tak, aby nedocházelo k poškozování zařízení sloužících k orientaci při hře (informační tabule, kolíky vyznačující vzdálenosti či překážky, značky na odpalištích, čističky míčků, lavičky aj.).
 • Hry na hřišti se může účastnit pouze hráč se zelenou kartu s HCP 54 a nižším. Dále hráč, který ji dosud nezískal, ale již úspěšně složil zkoušku golfové způsobilosti, případně hraje s profesionálním trenérem nebo garantem. Ten zodpovídá za dodržování tempa hry a chování hráče. Provozovatel si vyhrazuje právo povolení výjimky.

 

 

Hráči

Popisek obrázku
 • Respektují Pravidla golfu, místní pravidla PCGC a dodržují pokyny recepce, Marshalla, startéra či rozhodčího.
 • Dodržují sled jednotlivých jamek.
 • Dodržují plynulost hry a časové limity na jednotlivých jamkách. Časový limit hry na 9 jamek je 2 h 20 min, pro hru na 18 jamek je 4 h 50 min. Návštěvníci jsou povinni dodržovat tempo hry. Dále jsou povinni respektovat pokyny marshalla. Marshall upozorní hráče na pomalou hru a má právo požádat o zrychlení hry. Kvůli plynulosti hry může marshall nařídit přesunutí následujícího flightu dopředu, popřípadě vynechání jamky.
 • Hráči jsou povinni dodržovat bezpečnost na hřišti, zejména neodpalovat míček, pokud je v zorném poli směru odpalu a dosahu připravované rány další osoba. Pokud letí míč směrem k jiným hráčům, upozorní na něj hlasitým voláním „FORE“ (fór), a to i v případě, že se nejedná o jeho vlastní míč.
 • Hráči jsou povinni brát ohled i na kolemjdoucí veřejnost pohybující se na veřejných cestách a cyklostezkách. Pokud se někteří kolemjdoucí pohybují v zorném poli směru odpalu, je zakázáno odpalovat. Toto se týká zejména jamek č. 4, 5 a 13.
 • Hráči jsou povinni pečovat o hřiště, neprovádějí cvičné švihy na odpalištích, opravují po odehrání míče případné poškození trávy (vyseknuté drny) po odehrání míče z bunkeru pečlivě uhrabou písek pečlivě vypichují stopy po dopadu míče na green (pitch marks), nevjíždějí cartem ani ručními vozíky na green, foregreen ani odpaliště, (na uvedená místa nepokládají ani své bagy).
 • Dodržují pravidla hry a chování tak, aby nedocházelo k poškozování zařízení sloužících k orientaci při hře (informační tabule, vzdálenostní kolíky, kameny na odpalištích aj.).
 • Při hře na vzdálenost kde mají zhoršený výhled nebo nevidí, ev. v případě, že jsou před nimi v dosahu hry další účastníci, jsou povinni se přesvědčit, zda jejich počínání nezpůsobí škodu nebo zdravotní újmu a podle toho jednat.
 • MAXIMÁLNÍ POČET HRÁČŮ V JEDNOM FLIGHTU JSOU 4 OSOBY.
 • SAMOSTATNĚ HRAJÍCÍ HRÁČ NEMÁ NA HŘIŠTI PŘEDNOST.
 • PLATÍ OBECNÝ ZÁKAZ HRY NA MISTROVSKÉM HŘIŠTI I NA AKADEMII SE CVIČNÝMI MÍČI.
 • POKYNY A POUČENÍ O SPRÁVNÉM UŽÍVÁNÍ CLUB CAR JSOU UMÍSTĚNY V KAŽDÉM JEDNOTLIVÉM CARTU A UŽIVATELÉ JSOU POVINNI SE JIMI ŘÍDIT.

 

 

Platnost a účinnost provozního řádu
Tento provozní řád byl schválen provozovatelem hřiště a je platný od 1. 2. 2019

 

GENERÁLNÍ PARTNER RESORTU

PARTNEŘI RESORTU

© 2023 Prague City Golf. Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno v Simopt CMS.

Prague Golf Challenge

Místo konání Prague Golf Challenge

detail