Prague City Golf

Akademie

Vážení rodiče, golfisté, sportovní přátelé,

rádi bychom Vám představili Prague City Golf Academy. Jedná se o akademii na Zbraslavi, která léta byla a fungovala pod vedením Tomáše Slavíčka. Na začátku roku 2018 jsme se jakožto klub rozhodli ji vzít pod svá vlastní křídla. 

Jako úkol jsme si dali to, že ji od nového školního roku 2018/19 přebudujeme a přineseme něco jiného, co podle nás na českém golfovém trhu chybí, nebo minimálně je v míře nedostatečné. To se nám, dovolím si tvrdit, povedlo. Získáváme mnoho zkušeností, které se budeme snažit přenést do dalších školních let.

Pracujeme se systémem TCM.golf, který nám pomáhá k lepší komunikací a informovanosti mezi rodiči, trenéry a klubem. Dále pomáhá trenérům k lepšímu měření výsledků svých svěřenců, k motivaci a efektivnosti tréninků. Chceme zlepšovat výkon našich hráčů, který dále budeme měřit dvakrát ročně testováním golfových a fyzických zdatností. 

Head Pro a koncepce tréninku

Náš Head Pro Jiří Němeček, jeden z nejznámějších českých trenérů, má za sebou jako trenér nesčetnou řadu úspěchů a zkušeností, které naposledy předával reprezentačním výběrům pod hlavičkou ČGF. Sportovní strategii, kterou se chce naše akademie ubírat, a potažmo i rozvoj všech dětí, které ji navštěvují, tak zastřešuje člověk, který je znám pro svou kvalitu, inovativní přístupy a zkušenosti. Těžko byste tak hledali v tomto oboru většího odborníka. Je nutné také říci, že Jiří Němeček má vedle sebe kolegy, kteří čerpají z jeho trenérských zkušeností a celá akademie tak vytváří tréninkový celek, který táhne za jeden provaz.

Osobní přístup a rozvoj dítěte

Náš plán zahrnuje širokou spolupráci všech trenérů v golfové akademii, která má vést k jedinému cíli. Spokojeným rodičům a dětem, které budou tréninky bavit a které budou růst jak golfově, pohybově, tak samozřejmě i lidsky. Golf je sportem specifickým, často vnímaným jako individuální. Co děti v tomto věku potřebují, je však také rozvoj osobní, ve smyslu fungování ve skupině. A právě proto je tu golfová akademie. 

Cílem tréninku v malé skupince, u nás nejčastěji čtyř dětí, je zachování individuálního přístupu a zároveň vytvoření určité týmovosti. Naučit se jak fungovat v kolektivu je pro děti jedna z nejdůležitějších věcí, kterou v následném životě využijí.

Tréninkové programy

Jednou z věcí, kterou se chceme a budeme zřejmě lišit od ostatních golfových akademií, je komplexní přístup k tréninku. Menší děti / začátečníci / děti bez HCP – budou mít 85 (55) minutové lekce, kde se bude spojovat jak trénink golfu, různých her a soutěží tak, aby vše zapadalo do zábavně vzdělávacího celku. Tuto skupinu jsme pojmenovali Starter a Driver. Její logickým vyústěním v dalších letech je přechod do skupiny Golfer, kde děti budou mít na výběr z tréninků jednou nebo dvakrát v týdnu. Lekce budou opět 85 minutové, kdy se vždy budou věnovat 55 minut čistě golfovému tréninku a dalších 30 minut pohybovému rozvoji pod vedením specializovaných trenérů. Děti, které úspěšně projdou touto skupinou a usoudí, že se golfu chtějí věnovat naplno s vidinou „golfové kariéry“ budou mít k dispozici skupinu Master a Elite. Trénink se skládá z čistého 55 minut golfu, který doplní 30minutový trénink pohybového rozvoje. Na jaře jsou tréninky doplněné o tři hry na hřišti pod vedením trenéra. Každá z tréninkových skupin bude pod vedením několika zkušených mentorů – trenérů, kteří budou společně spolupracovat na rozvoji každého golfisty.

Pohybový trénink

Jak je již zřejmé, velký důraz bude veden na pohybovou aktivitu. Nebude se jednat jen o kondici, nicméně o celkovou průpravu, která povede ke zlepšení koordinačních schopností, ohebnosti a schopnosti pohybu každého sportovce. Vnímáme to jako velmi důležitou, nedílnou součást golfového tréninku. U těch nejlepších má únava přímý vliv na koncentraci hráče a vzhledem k tomu, že jedním z cílů akademie je výchova budoucích reprezentantů, profesionálů nebo studentů universit, má tato část své pevné místo v tréninkovém procesu. Stejně je tomu u ostatních dětí, u kterých se v dospívání vyvíjí jejich pohybový aparát a co se v tomto věku zanedbá, to už se poté velmi těžko dohání.

 

ŠKOLNÍ ROK

V našich golfových programech jsme se rozhodli jít cestou „golfového školního roku“. Tudíž budeme své roční programy směřovat právě k němu, naší vizí je dlouhodobá práce s dětmi. V měsících, kdy je u nás klimaticky možné hrát na hřišti, bude naším cílem děti dostat co nejvíce právě tam. Ostatně s tak kvalitním areálem, který hostil Evropskou tour, by to byl hřích, pokud by se děti na hřiště nedostaly, proto od nás budou mít možnost minimálně jednou za měsíc využít hru na hřišti zdarma (buď v rámci tréninků nebo dětských víkendových turnajů). Zimní období je pak nedílnou součástí golfového roku, kdy se u dětí dá kvalitně zapracovat na golfovém švihu a vylepšovaní jednotlivých dovednosti. Tréninky v zimním období budou probíhat v indooru PAR3 Zbraslav, indooru a sportovním centrum Třešňovka a také na stávajícím DR PCGC, který bude upraven tak, aby mohl být jeho provoz celoroční.

 

 
Popisek obrázku

TRÉNINKOVÉ PLOCHY

Pro tréninky akademie je k dispozici jak mistrovské osmnáctijamkové hřiště, tak největší tréninkové plochy v České republice. 

Skupinky hráčů každý trénink rotuji mezi několika stanovišti, které mají svůj specifický význam. Chceme tak docílit komplexního přístupu ke hře golfu. Děti se střídají mezi driving range, Himalájemi, 19. jamkou a pro větší hráče je k tréninku určeno i hřiště.

Himaláje – Na největším patovacím greenu získávají děti cit, dokáži číst zlomy greenu a tempo patu. Plynule se děti učí kroky ve hře od první až k poslední jamce.

Driving range – Místo pro drillování a vylepšování techniky švihu.  „Tvrdá dřina se schovává za tunami odpálených míčů.“

19.jamka - hráči se zde učí hravou formou pravidla, etiketu a různé formy hry v praxi.

 

 
Popisek obrázku

MANAGEMENT AKADEMIE

Budeme rádi, pokud nás v případě zájmu o výuku golfu Vašich dětí, kontaktujete přímo, případně telefonicky nebo emailem.

Edita Urbanová

Manager akademie

Edita Urbanová
E: urbanova@pcgacademy.cz
T: +420 608 495 412

Jiří Němeček

Hlavní trenér – Head Pro

Jiří Němeček
E: nemecekj@pcgacademy.cz 
T: +420 603 870 500

 

GENERÁLNÍ PARTNER RESORTU

PARTNEŘI RESORTU

© 2021 Prague City Golf. Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno v Simopt CMS.

Prague Golf Challenge

Místo konání Prague Golf Challenge

detail