Místní pravidla a etiketa

Hranice hřiště

(Pravidlo 27) jsou vyznačeny bílými kolíky nebo čárami nebo plotem ohraničujícím hřiště.

Vnitřní aut

Je vyznačený na pravé straně jamky Č. 9 platí pouze při hře na této jamce.

Plochy s červeným pískem

(tzv. Sandy Wastes) nejsou překážky

Dráty elektrického vedení

Pokud míč zasáhne dráty el. vedení, musí hráč beztrestně opakovat ránu.

Nepohyblivé závady

  • informační tabule a reklamní billboardy
  • kameny na odpalištích
  • lavičky a odpadkové koše
  • objekty zavlažovací soustavy - ventilové boxy,...
  • sloupy elektrického vedení
  • kolíky po pravé straně jamky č. 18 označují vnitřní aut pouze pro jamku č. 9.

Trest za porušení místních pravidel

  • Hra na rány - dvě trestné rány
  • Hra na jamky - ztráta jamky

Golfová etiketa

Dodržujte rychlost hry, umožněte předejití rychlejší skupině. Elektrické vozíky (buggies) musí používat cesty, kde jsou vybudované. Vracejte vyseknuté řízky zpět, opravujte stopy po dopadu míčku na greenu (pitchmarks) a uhrabujte bunkery.

Trest za porušení Golfové etikety

  • hráč může být vykázán ze hřiště (i v turnaji)
detail